Hello, stranger...

Hello, stranger...

This is a private blog for my cinematic obsessions and scintillating (one-sided) reflections about movies. Feel yourself at home!

29 ianuarie 2015

2014/Alte superlative: Best „mots de passe”

Screenshots from Maps to the Stars (dir. David Cronenberg/2014)

Cum nu toată lumea e familiarizată cu sintagma, reiau definiţia lui Baudrillard pe baza căreia am instituit această categorie: „Mots de passe... L’expression me semble assez bien dessiner une façon quasi initiatique d’entrer à l’intérieur des choses, sans pour autant en dresser un catalogue. Car les mots sont porteurs, générateurs d’idées, plus encore, peut-être, que l’inverse. Opérateurs de charme, opérateurs magiques, non seulement ils transmettent ces idées et ces choses, mais eux-mêmes se métaphorisent, se métabolisent les uns dans les autres, selon une sorte d’évolution en spirale. C’est ainsi qu’ils sont passeurs d’idées.”

În filmul lui Cronenberg, liberty (sau liberté în limba de scriere a versurilor) e introdus de o fantomă, căci ce altceva e o fantomă dacă nu o ipostază a libertăţii absolute, arbitrare, prezenţă insonoră în apariţii, dar cât se poate de vorbăreaţă odată întrupată? Cuvântul (de trecere) va fi repetat de cinci ori pe parcursul a aproape două ceasuri. Cam mult, au zis unii. Deloc, zic eu. Pentru că a cita diverse strofe din ilustrul poem eluardian, într-un context în care Hollywood-ul e teatru de operaţiuni, nu e fiţă intello, ci epitom al evadării romantice dintr-o lume închisă, cosangvinizată.